Categories: Tuyển dụng

      Date: May  5, 2017

     Title: Tổng hợp thông tin tuyển dụng

Để các ứng viên nắm rõ thông tin tuyển dụng, Đông A xin thông báo cụ thể các vị trí ĐANG TUYỂN DỤNG như sau:

 Giám đốc Mĩ thuật làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin tham khảo: http://bit.ly/Tuyen_Giam_doc_Mi_thuat

 

Cộng tác viên biên tập tiếng Trung/tiếng Anh

Thời gian và địa điểm làm việc: tự do.

Bài test: biên tập bản tiếng Việt được dịch từ tiếngAnh/tiếng Trung.

Ứng viên lựa chọn 1 trong các bài test sau:

 

Bài test CTV biên tập tiếng Anh:

Bài 1: Du lịch Mĩ (Bài test này đã ngừng tuyển dụng)

Bài 2: Kinh tế học nhập môn

Bài 3: 100 ý tưởng làm thay đổi nhiếp ảnh

Bài 4: Đỉnh gió hú (Bài test này đã ngừng tuyển dụng)

 

Bài test CTV biên tập tiếng Trung:

Bài 1: Du lịch Trung Quốc

Bài 2: Hán Sở tranh hùng (Bài test này đã ngừng tuyển dụng)

Thông tin tham khảo: http://bit.ly/Tuyen_CTV_bien_tap

 

Biên tập viên tiếng Anh làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh/Hà Nội

Bài test: dịch 1 phần cuốn The Politics Book (Big Ideas Simply Explained)

Thể loại: Nhập môn chính trị học

Thông tin tham khảo: http://bit.ly/Tuyen_BTV_Tieng_Anh

 

Cộng tác viên biên soạn sách tiếng Việt

Thời gian và địa điểm làm việc: tự do.

Bài test: Dựa theo bài mẫu có sẵn, ứng viên viết bài 1 về Trần Thủ Độ, bài 2 về Phật giáo thời Lý, mỗi bài từ 1500 đến 2000 từ.

Thông tin tham khảo: http://bit.ly/CTV_bien_soan_sach

 

Một số lưu ý:
1. Đông A sẽ có thư thông báo đã nhận được bài test của các ứng viên và sau đó chỉ liên lạc lại với các ứng viên có bài test ĐẠT YÊU CẦU.
2. Ứng viên vui lòng đọc kĩ thông tin tuyển dụng để lựa chọn bài test phù hợp.
3. Ứng viên vui lòng ghi rõ tiêu đề thư theo đúng yêu cầu trong thông tin tuyển dụng.