Liên kết website

Hình ảnh

Báo chí truyền hình giới thiệu

 


Đông A đã tuyển được cộng tác viên biên tập tiếng Anh – bài test 1 Du lịch Mĩ. Email thông báo đã được gửi đến các ứng viên đạt yêu cầu. Do đó, chúng tôi thông báo ngừng tuyển dụng CTV biên tập tiếng Anh bài test này.Hán Sở tranh hùng là cổ văn nên bài test biên tập một phần bản dịch cuốn này có yêu cầu khá cao. Các bài test gửi về đều chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra nên Đông A thông báo ngừng tuyển dụng CTV tiếng Trung bài test 2 – Hán Sở tranh hùng.


Sau khi thông báo tuyển dụng Cộng tác viên biên tập tiếng Anh với 4 bài test khác nhau, Đông A đã nhận được nhiều bài làm gửi về. Trong đó, với bài test số 4 về cuốn Đỉnh gió hú, chúng tôi đã chọn được ứng viên phù hợp. Do vậy, Đông A ngừng nhận bài test 4.


Để thực hiện các dự án mới trong thời gian tới, Đông A Books cần tuyển Giám đốc Mĩ thuật làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

 


Do nhu cầu mở rộng lĩnh vực xuất bản, Đông A cần tuyển cộng tác viên biên tập tiếng Anh và tiếng Trung. Thông tin cụ thể như sau:

 

Quay lại  Trang 2 / 17  Tiếp

 

 

Sách bán chạy

 

Thống kê

Số lượt truy cập
17846279